08.Srpen 22


VÝCVIKOVÉ AKCE EBONY QUEEN 2022
jaro a léto 2022 jsou ve znamení setkání s majiteli našich odchovů a společných tréninků. Společné tréninky zatím proběhly v Ratenicích s Tomem Loudou, v Sadské a v Třeboni s Pepou Kubcem, v Zátaví s Vojtou Filipem a socializační trénink jsme uspořádali ve Staré Boleslavi u Míši Kingové. Pravidelně se tak vidíme s Gryfem, s Gilletkou, Gerretem, Giacomem, Garbouškem a Geniusem.

....

Třeboń s Pepou Kubcem
image
India , Gryf , Gillet , Genius
image  image  image image
Gerret , Giacomo
image image
Hathor  ,  Gillet
image image
Gryf  a   Gillet
image image
Ebony rodina ve Staré Boleslavi - káva, zákusky a společné cvičení
image
nácvik na ZTP  Genius a Naďa Hasman
image  image
Garbo a Pavla Kovaříková
image image
Genius a Naďa
image  image